genel

Hz. Mevlânâ’nın Hayatı

Hazreti Mevlânâ Muhammed Celâleddin-i Rûmî Hayatı ve Şahsiyeti Yrd. Doç. Dr. Selâhaddin HİDÂYETOĞLU ÖN SÖZ “Allah’dan geldik, Allah’a gidiyoruz… Allah’dan başka kimsede  kuvvet ve  kudret yoktur. Muhammed Aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm’ın yürüyüşünden daha iyi bir yürüyüş, yolundan daha doğru bir yol görmedik.” diyen, mü’minler kafilesi, her biri bir rahmet âbidesi, Rabbânî alim Sultâ-nü’l-Ulemâ ailesi… …

Read More »

Caminin Tarihçesi

Konya’da Kanûnî Sultan Süleyman ve II. Selim tarafından yaptırılan cami ve imaret. XVI. yüzyıl ortalarından itibaren değişik tarihlerde Mevlânâ Dergâhı ile şu anda ayakta olmayan türbe hamamı arasında inşa edilmiş cami ve imaretle iki adet medrese, kütüphane ve muvakkithâneden meydana gelen binalar topluluğudur. Kanûnî Sultan Süleyman Camii. Günümüzde Sultan Selim …

Read More »

Mevlânâ Külliyesi

Mevlânâ Külliyesi  Konya’da Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin türbesi etrafında oluşan bir tarikat külliyesi. Şehrin merkezinde Karatay ilçesinde Sultan Selim Camii’nin doğusunda yer alır. Geniş bir bahçe duvarı içerisindeki yapıların çekirdeğini Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin türbesi oluşturmakta; semâhâne, mescid, matbah-ı şerif, meydân-ı şerif, derviş hücreleri, avlu ve hazîredeki binalar büyük bir külliye meydana …

Read More »