Makaleler

HZ.MEVLÂNA DERGAHI İLE İLGİLİ VAKIF VE VAKFİYELER

HZ.MEVLÂNA DERGAHI İLE İLGİLİ VAKIF VE VAKFİYELER Dr. İbrahim ATEŞ Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanı Vakıf yoluyla var edilip ülke ve insanlığın hizmetine sunulan tarihî müesseselerin bir türü de tekke, zaviye ve dergâh gibi manevî mekânlardır. Tasavvufî terbiye ve ahlâkî eğitim ile müntesiplerinin tekâmüle ermesine imkân sağlayan bu …

Read More »

Mevlânâ Külliyesi

Mevlânâ Külliyesi  Konya’da Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin türbesi etrafında oluşan bir tarikat külliyesi. Şehrin merkezinde Karatay ilçesinde Sultan Selim Camii’nin doğusunda yer alır. Geniş bir bahçe duvarı içerisindeki yapıların çekirdeğini Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin türbesi oluşturmakta; semâhâne, mescid, matbah-ı şerif, meydân-ı şerif, derviş hücreleri, avlu ve hazîredeki binalar büyük bir külliye meydana …

Read More »