semazen401

HZ.MEVLÂNA DERGAHI İLE İLGİLİ VAKIF VE VAKFİYELER

HZ.MEVLÂNA DERGAHI İLE İLGİLİ VAKIF VE VAKFİYELER Dr. İbrahim ATEŞ Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanı Vakıf yoluyla var edilip ülke ve insanlığın hizmetine sunulan tarihî müesseselerin bir türü de tekke, zaviye ve dergâh gibi manevî mekânlardır. Tasavvufî terbiye ve ahlâkî eğitim ile müntesiplerinin tekâmüle ermesine imkân sağlayan bu …

Read More »

SULTAN SELİM CAMİ RESTORE EDİLİYOR

Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan’ın oğulları Sultan 2. Selim tarafından, sancak beyliği yaptığı sırada Mimar Sinan’a inşa ettirdiği Selimiye Camisi’nin restorasyonu bu yılın sonunda tamamlanacak. Konya’da “Sultan Selim Camisi” diye de adlandırılan Konya Selimiye Camisi, Mevlana Müzesi’ni ziyarete gelenlerin de ilgi odağı oluyor. Caminin yapımı, Kanuni Sultan Süleyman …

Read More »

‘Çatlaklar tamir edildi, şimdi kubbesi onarılıyor’

Restorasyon çalışmalarına 2 yılı aşkın bir süre önce başlanılan Sultan Selim Camii’nin temeli sağlamlandıktan sonra duvarlardaki çatlakları tamir edildi. Şimdilerde kubbesi onarılıyor. Konya’nın tarihi en eski camilerinden biri olan Sultan Selim (Selimiye) Camii’nin kubbesinde ve duvarlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle tadilat ihtiyacı doğmuş, Konya Büyükşehir Belediyesi de caminin tadilatını üstlenmişti. …

Read More »

Hz. Mevlânâ’nın Hayatı

Hazreti Mevlânâ Muhammed Celâleddin-i Rûmî Hayatı ve Şahsiyeti Yrd. Doç. Dr. Selâhaddin HİDÂYETOĞLU ÖN SÖZ “Allah’dan geldik, Allah’a gidiyoruz… Allah’dan başka kimsede  kuvvet ve  kudret yoktur. Muhammed Aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm’ın yürüyüşünden daha iyi bir yürüyüş, yolundan daha doğru bir yol görmedik.” diyen, mü’minler kafilesi, her biri bir rahmet âbidesi, Rabbânî alim Sultâ-nü’l-Ulemâ ailesi… …

Read More »

Caminin Tarihçesi

Konya’da Kanûnî Sultan Süleyman ve II. Selim tarafından yaptırılan cami ve imaret. XVI. yüzyıl ortalarından itibaren değişik tarihlerde Mevlânâ Dergâhı ile şu anda ayakta olmayan türbe hamamı arasında inşa edilmiş cami ve imaretle iki adet medrese, kütüphane ve muvakkithâneden meydana gelen binalar topluluğudur. Kanûnî Sultan Süleyman Camii. Günümüzde Sultan Selim …

Read More »

Mevlânâ Külliyesi

Mevlânâ Külliyesi  Konya’da Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin türbesi etrafında oluşan bir tarikat külliyesi. Şehrin merkezinde Karatay ilçesinde Sultan Selim Camii’nin doğusunda yer alır. Geniş bir bahçe duvarı içerisindeki yapıların çekirdeğini Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin türbesi oluşturmakta; semâhâne, mescid, matbah-ı şerif, meydân-ı şerif, derviş hücreleri, avlu ve hazîredeki binalar büyük bir külliye meydana …

Read More »